ما همه نقـاط تمـاسی داریـم کـه مشـتری و افـراد در زندگـی شخـصی از طـریق آنـها با مـا ارتـبـاط بـرقرار می کنن یـا ما رو میبـین کـه تصمـیم می گیرند خرید کنند و یا با ما در ارتباط باشند.
که اگر ما بتوانیم از بازاریابی ۵ بعدی استفاده کنـیم مشتری سریع تر می تواند تصـمیم بگـیرد،می خـوام در چند پست آینده اونـها رو با شـما در میون بذارم
تا بهترین نتیجه رو ببـرید چیـزهایی کـه خیلی ساده ولی بسیـار شبیه بـه معـجزه هستند.

اغلـب در تـبلیغـات از صـدا وتصـویر اسـتفاده می شه یعنی فقط حس بیـنایی و شنوایی و این یعنی بازاریابی دو بعدی ، حـالا شـاید بتـوانیـم عمـلیات بازاریابی رو طـوری طـراحی کـنیـم که پنـج حـس مخـاطب رو درگـیر کـنیم.
خـب حالا میریم برای اولین حس…

بوی خوش


بذارین یک آمار بهتون بدم ، ۷۵ درصد احساسات ما به بویی کـه حـس می کنیـم ربط داره ، بدونید بویی که از محیـطی کـه در آن هسـتید به مـشام مـیرسه خـیلی تاثیر گذار تر از دکوراسیون شما است.
قـدرت بـویایی ده هـزار بـرابر موثر تر از چشایی هم هست،اکثر مردم بـوی ماشـین نـویی رو کـه خریـده اند رو به خـاطـر دارنـد،خـودرو سـازان بـاهـوش در آخرین لحضه ای که ماشـین می خـواهد از خط تولید خارج بشه اسانسی رو در ماشین می گـذارند که …

منحصرا مربوط به همان کارخانـه است ، خیـلی از شرکتـهای بزرگ حتی یک بوی خاص رو بـه عنوان برنـد خود ثبـت داده اند مثلا فـرودگاه سنـگاپور از یـک بوی ثبت شده برای برند خودش استفاده می کنه.
بو یکی از مهمترین مواردی است که می تونه یک بخشی از حافظه رو فعال کنه ، یه مثال می زنـم تا کامل تاثیرش رو در فروش مستقیم ببنید

بوی وانیل ، بیشتر چه زمانی خانم ها در آشـپزی از وانـیل استـفاده مـی کنـن؟؟ بلـه اغـلب کـیک، خوب کیک رو چه زمانی درست می کنن؟؟
زمان هایی که حال خوبی درانـد یا میـزبانند و یـا می خواهند یک دروهمی گرم با خانـواده داشتـه باشند،حالـا یک فروشـگاه در آمـریکا هسـت کـه لـوازم آشـپز خـانه می فروشه و از بوی وانیل در مـحیـط فـروش اسـتـفاده می کـنه،ببینید چـقدر سریع حال خـریدار خوب میـشه و شـما نتیجه رو دیگه بهتر از من می دونید.

حالا فرض کنـید یـک رستـوران سنـتی رفـتید و شـک داری کـه غذاهـای خـوبـی دراه،در هـمـان لحظـه بـوی دود چـوب و یـا نـان داغ هـیزمی بـه مشام شما برسه،دقیـقا فـکر می کنید تمام غذا های اینجا اصیله و سنتی هست و یاد یک روستا و خاطرات خـوش و شـاید خـیلی قـیمت ها رو در نظر نگیرید.

بوی قهوه
تحقیقات زیادی کـه در مـورد بـوی قـهوه انـجام شـده نشون می ده که باعث فعـال تر شـدن حـافظـه کـوتـاه مدت میـشه و هـمچنین احــسـاس لــذت بخــشـی در شـخـص به وجود میاره پس پیشنهاد می کنم اگر قرار شد یـک مذاکره مهمی انجام بدین حتما در پذیرایی از قـهوه اســتـفاده کنــید چون مطـالـبی رو کـه می گـید بهـتردر ذهن طرف مقـابل ثبت میشه.

در نهـایت می تـونین با یک جـستـجوی سـاده تـوی اینترنت تاثیر هر بویی رو ببینید و لی مهم اینه که از بوی خـوش در هـمه جا استـفاده کنید.
چه در کسـب و کار و چـه در زندگی شـخصی !!
هنـوز چهار بعـد از بازاریابی ۵ بعدی مونده که توی پست های بعدی می گم خدمتتون پـس با ما همراه باشید.

من فقط به یک موضوع مهم اشاره کنم که بازاریابی در تمامی مراحل زندگی ما وجود داره به خصوص در زندگی شخصی پس
بازاریابی بهتر = زندگی بهـتر
شما از چه عطری خوشتون میاد؟و یا چه بویی؟


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.