ارائه ۸ تکنیک کاملاً عملی و کاربردی برای رسیدن به موفقیت آنچه دانشگاه نمی آموزد

  1. چرا، بسیار مهم تر از چگونه است!
  2. دلایل شکست هدف گذاری
  3. اصل داشته ها
  4. نمودار تعادل
  5. نقشه بزرگ
  6. عامل جادویی برای رسیدن به هدف
  7. رسم برنامه کاری
  8. هفت تکنیک برای اجرایی کردن اهداف

√اگر می خواهید امسالتان متفاوت با سال گذشته باشد.

√اگر می خواهید از اکثر افراد معمولی جامعه جدا شده و به جمع ۳ درصد برتر آن ها بپیوندید.

√اگر می خواهید تحولی شگفت انگیز در زندگی ، درآمد و موفقیت شما ایجاد شود.

شاید شرکت در این دوره این لحظه از زندگی را به نقطه عطف زندگیتان تبدیل کند.و با شرکت در این دوره خودتان را از۹۷% افراد معمولی جامعه جدا کنید.

محمد نبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان،رهبری،مدیریت،رهبری در مدیریت،مشاوره فروش،مشاوره بازاریابی،مشاوره اقتصادی،مشاوره شغلی،مشاوره موفقیت،موفقیت فردی،کسب و کار،مشاوره کسب و کار،مشاوره تبلیغات،آموزش مشاوره فروش،آموزش مشاوره بازاریابی،آموزش مشاوره اقتصادی،آموزش مشاوره شغلی،آموزش مشاوره موفقیت،آموزش موفقیت فردی،آموزش کسب و کار،آموزش مشاوره کسب و کار،آموزش مشاوره تبلیغات،دکتر کسب و کار،مردموفقیت،مرد ماموریت های غیر ممکن تجارت،قاتل فقر،قاتل شکست،مشاور کسب و کار کرمان

محمد نبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان،رهبری،مدیریت،رهبری در مدیریت،مشاوره فروش،مشاوره بازاریابی،مشاوره اقتصادی،مشاوره شغلی،مشاوره موفقیت،موفقیت فردی،کسب و کار،مشاوره کسب و کار،مشاوره تبلیغات،آموزش مشاوره فروش،آموزش مشاوره بازاریابی،آموزش مشاوره اقتصادی،آموزش مشاوره شغلی،آموزش مشاوره موفقیت،آموزش موفقیت فردی،آموزش کسب و کار،آموزش مشاوره کسب و کار،آموزش مشاوره تبلیغات،دکتر کسب و کار،مردموفقیت،مرد ماموریت های غیر ممکن تجارت،قاتل فقر،قاتل شکست،مشاور کسب و کار کرمان

نقشه بزرگ برای موفقیت