۰۱سه گام اول برند سازی فردی(وقتی جایی را ترک میکنید پشت سرتون چی میگن؟! )

منتشرشده توسط admin در تاریخ

هر کس برای خودش یه برند داره

هر کسی برای خودش می تونه یک برند منحصر به فـرد بـاشه ، بـرند فـقط برای نام های بزرگی مانند مکدونالـد
یا اپل نیست ، هـمه مـا مـی تـونـیم بـرنـد باشـیـم ، اگـر بـخـواهـید دربـاره شخـصی یـا شـرکـتی چیـزی بدونـید کافـیه تـوی گوگـل سـرچ کنـید تا کـلی اطلـاعات متـنی ، عکسـی و ویـدیویی بدسـت بیارید ،یا تو کل شبکه های
اجتـماعـی…
مـیـزان زیـادی از ایـن اطـلـاعات رو مـردم وارد کــردن ، یعـنی آنـچه مـردم دربـاره اون شـرکـت یا شخـص تـو ی شـبکـه های اجـتماعـی و یا سایـت ها ثـبت کـرده اند.

برای مثال یک بار اسم خودتون رو تو گوگل بزنید.
و در نهایت برند فردی یعنی اون چـیزی که دیـگران در نبود شما میگن.پس بهتره خودتون اونو بسازید تا اینکه گفته های اونها باشد.
تام پیترز سـلطان مدیـریت ، ۳۰ سال پیش بـه ایـن نکتـه رسیـده بود .او می گفت همه ما صرف نظـر از سـن ، موقعـیت و کـاری کـه انـجام می دهـیم بـایـد اهـمیت بـرند سـازی رو درک کـنیـم .
ما مـدیر،مـعاون ،کـارمند شـرکت خـودمون هستیم و مهـم تـرین کـار اینـه که بازاریـاب بـرند خـودمون باشیم.

بدونید چه کسی هستید و چه هدفی دارید؟

اگـر می خـواهـید بــرند خـودتون رو داشـته باشـید و مدیریت کنـید بایـد این رو بدونید که می خواهید چه تـاثیری روی محـیط اطراف خودتون بگذارید،باید از خـودتون بپـرسید که من چه کسی هستم؟من چه توانایی ها و استعداد هایی دارم ؟می خواهم دیگران درباده من چی بگن؟!
چه چیزی مـن رو از دیگران متفاوت و متمایز میکنه؟ و از هـمه مـهم تر چـرا بـه این کارمشغولم ؟ بنابراین هویت شما نشان می دهد که چه کسی هستید…

چه چیز هایی دوست دارید؟
به چه کجا میروید؟
هویـت شـما ، داسـتـان و یـا چـیـزی اسـت کـه دربـاره خـودتـون بـه مـردم نشــون مـی دهـید ، و یا چیزی که توی شـبکه های اجـتـماعی از خـود بـه جـا می گـذاریـد و مهـم تر از همـه تـفاوت شـما با دیگـران اسـت.

داستان خودتو خلق کن

اگر بدونید چه هدفی دارید ،میتونین داستان جذاب خودتون رو خلق کنید.
واقعیت اینه که تمام رهـبران بـزرگ،اسـتادِ داسـتان سرایی بـوده اند ، داسـتان بـرای شـما میـانبـر کــار و زنـدگی اسـت بـا داسـتان اسـت کـه میـتونین شور و عشق رو به کار خودتون وارد کنید ،داستان همه چیز رو شخصی تر و قـابل لـمس تر میـکنه وقـتی داسـتان خـوب تعـریـف شـه پیـام اونـو راحـت تـر و سـریـع تـر میگیرید.

برای داشتن داستان خودتون باید حداقل این نکات و رعایت کنید:
انگیزه شما چیست؟
۲٫چه هدفی دارید؟
چه چالش هـایی الـان در زنـدگی دارید و یا قـرارِ که باهاشـون روبـرو بشـید؟
موانعی که جـلوی شـخص شـما تا حالا بـوده،چیست؟
می خواهید دیـگـران از شـما چـه تـصویـری داشـته باشند؟
ساده سازی کنید(خیلی ساده بیان کنید).

بعد داستانتون رو بـه گـوش هـمه برسـونید فـقط در نظر داشته باشید که داستان باید اصیل باشه ،بدون اغـراق و خـود بـزرگ بیـنی .تا دیـگران بـتونـن بـا اون ارتباط برقرار کنن.
یادمون باشـه اگـر خـودمون بـرند خـودمون رو نسـازیم،دیـگران ایـن کـارو میـکنن کـه در اون صورت اصلا خوشایند نیست.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *