محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان

کار شما یک کالاست

هرفردی کار خود را خاص ، منحصر به فرد و متفاوت می داند و آن را امتداد شخصیت خویش و بخش اصلی و ضروری زندگی اش می پندارد، انا نا به شغل، تولیدات و خدمات دیگران به چشم کالاهایی می نگریم که سعی در به دست آوردن بهترین آنها را داریم.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار

ارزشمندترین دارایی شما

حقیقت این است که توانایی شما در بدست آوردن پول-که در تمام طول زندگی سبب رشد و پیشرفت شما شده است- ارزشمندترین دارایی شماست.بسیاری از افراد، توانایی کسب درآمد را امری بدیهی می دانند.آنها به آن اجازه می دهند تا ظاهر شود و کاملاً اتفاقی و تصادفی رشد کند. این گونه افراذ، پس از اتمام تحصیلات خود بیشتر اوقات از ارزش کمی در محیط کار برخوردار است،در نخستین شغلی که به آنها پیشنهاد می شود، مشغول به کار می شوند. هر آنچه را به آنها گفته می شود انجام میدهند و مهارتهایی ضروری را که می بایست برای افراد از خطر اخراج بیاموزند،فرا می گیرند. بعدها نیز دیگران شغل های دیگری را به آنها پیشنهاد می کنند و ایشان نیز می پذیرند.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار

اصلی ترین مهارت موفقیت

سه درصد افراد،اهداف و برنامه هاشان را مکتوب کرده بودند. چهارده درصد آنها اهداف خاص خود را داشتند، اما آنها را ننوشتخ بودند و هشتاد و سه درصد دیگر هیچ هدف یا برنامه ای نداشتند، به جز اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شوند و به تعطیلات بروند.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار

همواره در صدد یادگیری و آموزش باشید

یکی از مهم ترین سوالاتی که تا به حال پرسیده اید و پاسخ داده اید:(( کدام مهارت است که اگر آن را به خوبی در خود رشد دهید و پیوسته روی آن کار کنید، مثبت ترین تاثیر را بر دوران موفقیت آمیز کاری تان خواهد داشت؟)) اگر پاسخ این پرسش را نمی دانید، نزد رئیس یا کارفرمای خود بروید و از او سوال کنید.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار

مراحل هفتگانه ی حل مشکلات

در دیدگاه و رویکرد خود نسبت به زندگی وکار، راهکار گرا باشید.

شخصیتی از خود بسازید و شخصی باشید که هرگاه دیگران با مشکلی مواجه می شوند،آن را نزد شما بیاوررند و شما را به عنوان فردی بشناسند که همیشه یک راه حل دارد. هرچه بیشتر روی راهکارها تمرکز کنید، باهوش تر خواهید شد. هرچه راهکارگراتر باشید، به راه حل های بیشتری و بهتری دست خواهید یافت. شما می توانید با تبدیل شدن به شخصی شدیدً راهکارگرا، کل زندگی شخصی و کاری تان را در مسیر پر سرعت حرکت به سوی دریافت حقوق بیشتر و ترفیع شغلی سریع تر قرار دهید.

هرروز از قبل برنامه ریزی کنید

هرروز از روز قبل برنامه ریزی کنید

برنامه ریزی صحیح از نشانه های افراد حرفه ای ست. تمام زنان و مردان موفق، زمان بسیار زیادی را به برنامه ریزی فعالیت هایشان اختصاص می دهند.قانون ده/نود(ده به نود) می گوید:اولین ده درصد زمانی صرف برنامه ریزی فعالیت هایتان می کنید، نود درصد زمان مورد نیاز برای اجرا و انجام آن فعالیت ها را ذخیره یا به عبارتی صرفه جویی می کند.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،کرمان،مشاوره

مراحل چهار گانه ی جلب رضایت مشتری

چهار مرحله برای جلب رضایتِ مشتری در تجارتتان وجود دارد.بالاترین سطح رضایت مشتری جایی ست که شما مشتریانتان را شگفت زده می کنید. جایی که برای خوشحال نمودن آنها کاری انجام می دهیدکه نه فقط مجدداً تصمیم می گیرند از شما خرید کنند، بلکه دوستانشان را نیز برای خرید نزد شما بیاورند.