محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار

مراحل هفتگانه ی حل مشکلات

در دیدگاه و رویکرد خود نسبت به زندگی وکار، راهکار گرا باشید.

شخصیتی از خود بسازید و شخصی باشید که هرگاه دیگران با مشکلی مواجه می شوند،آن را نزد شما بیاوررند و شما را به عنوان فردی بشناسند که همیشه یک راه حل دارد. هرچه بیشتر روی راهکارها تمرکز کنید، باهوش تر خواهید شد. هرچه راهکارگراتر باشید، به راه حل های بیشتری و بهتری دست خواهید یافت. شما می توانید با تبدیل شدن به شخصی شدیدً راهکارگرا، کل زندگی شخصی و کاری تان را در مسیر پر سرعت حرکت به سوی دریافت حقوق بیشتر و ترفیع شغلی سریع تر قرار دهید.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار

هرگز از رد تقاضایتان نترسید!

امروزه((تقاضا کردن)) اصلی ترین موضوع در مناسبات بشر است. بسیاری از مردم می ترسند تقاضایی نمایند که مبادا دیگران آن را رد کنند. آنها می ترسند تقاضایی نمایند که ((نه)) بشنوند. شما می توانید این طور به این قضیه بیندیشید: قبل از اینکه تقاضایی بکنید، چیزی ندارید. اگر تقاضا کنید و ((نه)) بشنوید، دقیقاً در همان نقطه ایی هستید که قبلاً هم بوده اید، اما در بسیاری از موارد نیز شخص پاسخ مثبت به شما می دهد و کل آینده تان به شکلی دیگر رقم می خورد.

هرروز از قبل برنامه ریزی کنید

هرروز از روز قبل برنامه ریزی کنید

برنامه ریزی صحیح از نشانه های افراد حرفه ای ست. تمام زنان و مردان موفق، زمان بسیار زیادی را به برنامه ریزی فعالیت هایشان اختصاص می دهند.قانون ده/نود(ده به نود) می گوید:اولین ده درصد زمانی صرف برنامه ریزی فعالیت هایتان می کنید، نود درصد زمان مورد نیاز برای اجرا و انجام آن فعالیت ها را ذخیره یا به عبارتی صرفه جویی می کند.