محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان،رهبری،مدیریت،رهبری در مدیریت،مشاوره فروش،مشاوره بازاریابی،مشاوره اقتصادی،مشاوره شغلی،مشاوره موفقیت،موفقیت فردی،کسب و کار،مشاوره کسب و کار،مشاوره تبلیغات،آموزش مشاوره فروش،آموزش مشاوره بازاریابی،آموزش مشاوره اقتصادی،آموزش مشاوره شغلی،آموزش مشاوره موفقیت،آموزش موفقیت فردی،آموزش کسب و کار،آموزش مشاوره کسب و کار،آموزش مشاوره تبلیغات،دکتر کسب و کار،مردموفقیت،مرد ماموریت های غیر ممکن تجارت،قاتل فقر،قاتل شکست

قانون ساعت یازده صبح

تا حدی عجیب است، اما صرفنظر از محدوده ی زمانی ای که شما در آن سرحال ترید، به نظر می رسد کائنات مشکلات و چالش های خود را، درست قبل از ساعت یازده صبح، چیش روی شما می گذارد. این پدیده به قانون یازده صبح مشهور است. لذا برای از پیش خالی گذاشتن این نوع مزاحمت ها، که می توانند یک روز مفید شما را هدر دهند، تا جایی که می توانید کار جویندگی و خلق بازیگران اصلی خرید را در ابتدای کارتان انجام دهید. هرچقدر بتوانید کارهای بیشتری قبل از ساعت یازده صبح انجام دهید، بازده تان بیشتر می شود.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان،رهبری،مدیریت،رهبری در مدیریت،مشاوره فروش،مشاوره بازاریابی،مشاوره اقتصادی،مشاوره شغلی،مشاوره موفقیت،موفقیت فردی،کسب و کار،مشاوره کسب و کار،مشاوره تبلیغات،آموزش مشاوره فروش،آموزش مشاوره بازاریابی،آموزش مشاوره اقتصادی،آموزش مشاوره شغلی،آموزش مشاوره موفقیت،آموزش موفقیت فردی،آموزش کسب و کار،آموزش مشاوره کسب و کار،آموزش مشاوره تبلیغات،دکتر کسب و کار،مردموفقیت،مرد ماموریت های غیر ممکن تجارت،قاتل فقر،قاتل شکست

سرمایه گذاری زمان به طور عادلانه

استفاده ی موثر از زمان، مهارتی حیاتی برای هر فردی در حرفه ی فروش __ مخصوصاً فروش تلفنی __ است، به ویژه فروش های تلفنی ای که در آن شما مسئول برنامه یِ خودتان هستید. پیتر دراکر، متخصص مشهور مدیریت، می گوید: « ما نمی توانیم زمان را مدیریت کنیم، بلکه فقط می توانیم خودمان را مدیریت کنیم. » مدیریت زمان در واقع همان مدیریت خود است. توانایی کنترل عوامل مزاحم، تعلل و تنبلی و فعالیت های در اولویت پایین برای افزودن کارایی، تولید کنندگان برجسته را از سایر نیروهای فروش متمایز می کند.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان،رهبری،مدیریت،رهبری در مدیریت،مشاوره فروش،مشاوره بازاریابی،مشاوره اقتصادی،مشاوره شغلی،مشاوره موفقیت،موفقیت فردی،کسب و کار،مشاوره کسب و کار،مشاوره تبلیغات،آموزش مشاوره فروش،آموزش مشاوره بازاریابی،آموزش مشاوره اقتصادی،آموزش مشاوره شغلی،آموزش مشاوره موفقیت،آموزش موفقیت فردی،آموزش کسب و کار،آموزش مشاوره کسب و کار،آموزش مشاوره تبلیغات،دکتر کسب و کار،مردموفقیت،مرد ماموریت های غیر ممکن تجارت،قاتل فقر،قاتل شکست

فراز و نشیب های کارآفرینی

به عنوان کارآفرین انتظار فراز و نشیب های جدی را داشته باشید. روزی، همه چیز بر وفق مراد است و روز بعد در قعر سقوط هستید و متحیرید که چگونه خود را از این شرایط خارج کنید. چه چیزی باعث این فراز و نشیب ها می شود؟ خوب، کارآفرینان با چالش های خطیری روبرو هستند: آیا می توانید محصول جدید خود را به موقع ارائه کنید؟ آیا نتیجه خواهد داد؟ آیا مردم آن را می خرند؟ آیا رقبا از شما پیشی می گیرند؟ آیا می توانید سرمایه لازم را تامین کنید؟ چنین سوالاتی ادامه دارند. این فراز و نشیب های خشن با روحیات اغلب کارآفرینان سازگار است. بسیاری از آن ها نیز از بی نظمی دو قطبی رنج می برند که نام خودمانی آن « بیماری مدیران ارشد اجرایی  » یا  « افسردگی جنون آمیز » است. مراحل یا  «  منحنی های انتقالی  » که کارآفرینان تحمل می کنند، مانند چرخ و فلکی با سقوط ها، فراز ها و فرودهای بالقوه است که هرکدام « منحنی های بزرگ و کوچک » مخصوص خود را دارد که شامل موارد زیر می شود:

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان،رهبری،مدیریت،رهبری در مدیریت،مشاوره فروش،مشاوره بازاریابی،مشاوره اقتصادی،مشاوره شغلی،مشاوره موفقیت،موفقیت فردی،کسب و کار،مشاوره کسب و کار،مشاوره تبلیغات،آموزش مشاوره فروش،آموزش مشاوره بازاریابی،آموزش مشاوره اقتصادی،آموزش مشاوره شغلی،آموزش مشاوره موفقیت،آموزش موفقیت فردی،آموزش کسب و کار،آموزش مشاوره کسب و کار،آموزش مشاوره تبلیغات،دکتر کسب و کار،مردموفقیت،مرد ماموریت های غیر ممکن تجارت،قاتل فقر،قاتل شکست

شکست های خلاق

چرا اغلب محصولات پاسخگوی انتظارات شرکت نیستند؟ اغلب به این دلیل که تولید کنندگان، محصولاتی جدید را بر اساس روش های تحقیقاتی سنتی تولید می کنند که خواسته واقعی مصرف کنندگان را آشکار نمی سازد. شرکت ها به دلیل عدم درک نیازهای پنهان، از تولید محصولاتی که نیازهای برآورده نشده بازار خاص را پوشش دهد، باز می مانند.

تحقیقات سنتی بازار به شدت  متکی بر گروه های تمرکز و نظرسنجی ها است. این روش ها، احساسات مشتریان نسبت به محصولات و خدماتی که قبلاً استفاده کرده اند را کشف می کنند. این نوع تحقیقات به جای اینکه امکان نوآوری هایی کاملاً جدید را نمایان سازد، معمولاً ایده هایی برای نوآوری های تدریجی ایجاد می کند. بسیاری از افراد درگیر در بازاریابی، برای ا ستفاده از روش های پیشرفته تحقیق بی میل هستند، زیرا به فرایند شک دارند یا نگران هزینه ها و سختی آن هستند.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان،رهبری،مدیریت،رهبری در مدیریت،مشاوره فروش،مشاوره بازاریابی،مشاوره اقتصادی،مشاوره شغلی،مشاوره موفقیت،موفقیت فردی،کسب و کار،مشاوره کسب و کار،مشاوره تبلیغات،آموزش مشاوره فروش،آموزش مشاوره بازاریابی،آموزش مشاوره اقتصادی،آموزش مشاوره شغلی،آموزش مشاوره موفقیت،آموزش موفقیت فردی،آموزش کسب و کار،آموزش مشاوره کسب و کار،آموزش مشاوره تبلیغات،دکتر کسب و کار،مردموفقیت،مرد ماموریت های غیر ممکن تجارت،قاتل فقر،قاتل شکست

گزینه های زیاد،زمان کم برای مشتری

مصرف کنندگان با گزینه های زیادی از محصولات روبه رو هستند و وفاداری مشتریان در حال کاهش است. مردم از کارهای زیادی که باید در زمان محدود خود انجام دهند رنج می برند، به این دلیل، شرکت ها با مشکل تبلیغات و بازاریابی برای جلب توجه مشتریان روبه رو هستند. خریداران بیش از پیش، از زمان ارزشمند خود محافظت می کنند و به تبلیغات توجهی نمی کنند.

در این دنیای « غنی رسانه ای، در حال تغییر و چند وظیفه ای » شرکت ها باید همواره بر زمان و جلب توجه خریداران تمرکز کنند. حیوانات عروسکی زیبا و محبوب یک شرکت با محصولات رقیب خود روبه رو شد، شرکتی که عروسک وبکینز را تولید می کرد، جانورانی مشابه با مزایای اضافه مانند ارائه تصاویر آنلاین از هر عروسک. این شرکت برندی مشهوری با قیمت ارزان تر و کانال های توزیع جذاب بود. این شرکت برای مبارزه  با وبکینز « دنیای مجازی عروسک » را راه اندازی کرد، اما نتوانست وبکینز را از بازار بیرون کند. والدین زمان بازی آنلاین فرزندان خود را به عروسک های وبکینز محدود کردند و در نتیجه کودکان زمان اضافه برای بازی با عروسک های رقیب را در اختیار نداشتند.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان،رهبری،مدیریت،رهبری در مدیریت،مشاوره فروش،مشاوره بازاریابی،مشاوره اقتصادی،مشاوره شغلی،مشاوره موفقیت،موفقیت فردی،کسب و کار،مشاوره کسب و کار،مشاوره تبلیغات،آموزش مشاوره فروش،آموزش مشاوره بازاریابی،آموزش مشاوره اقتصادی،آموزش مشاوره شغلی،آموزش مشاوره موفقیت،آموزش موفقیت فردی،آموزش کسب و کار،آموزش مشاوره کسب و کار،آموزش مشاوره تبلیغات،دکتر کسب و کار،مردموفقیت،مرد ماموریت های غیر ممکن تجارت،قاتل فقر،قاتل شکست

تکنیک اتومبیل قرمز

از افراد منفی دوری کنید. به دنبال دوستان خوش بین باشید و با آن ها ارتباط برقرار کنید. چهار حالت باعث ناآرامی ذهنی می شود. « فرٌار بودن، عدم قطعیت، پیچیدگی و ابهام. » برای رویارویی با آن ها، تصویر واضحی از خواسته های خود در ذهن حفظ کنید. با یادآوری های دیداری یعنی نشانه هایی که سفر ذهنی جدید شما را به یادتان می آورند به خود کمک کنید. می توانید به سادگی از تکنیک اتومبیل قرمز استفاده کنید. بعضی افراد لباس قرمز می پوشند تا تفکر مثبت را به خود یادآوری کنند. افراد دیگر اشیای قرمزی را به عنوان یادآوری کننده در محل کار خود قرار می دهند.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان،رهبری،مدیریت،رهبری در مدیریت،مشاوره فروش،مشاوره بازاریابی،مشاوره اقتصادی،مشاوره شغلی،مشاوره موفقیت،موفقیت فردی،کسب و کار،مشاوره کسب و کار،مشاوره تبلیغات،آموزش مشاوره فروش،آموزش مشاوره بازاریابی،آموزش مشاوره اقتصادی،آموزش مشاوره شغلی،آموزش مشاوره موفقیت،آموزش موفقیت فردی،آموزش کسب و کار،آموزش مشاوره کسب و کار،آموزش مشاوره تبلیغات،دکتر کسب و کار،مردموفقیت،مرد ماموریت های غیر ممکن تجارت،قاتل فقر،قاتل شکست

موانع محدودیت هاتان را شناسایی کنید

موانع محدودیت هاتان را شناسایی کنید
بین جایی که الان قرار دارید و جایی که می خواهید در آینده باشید، چیزی وجود دارد ( بیشتر اوقات چندین چیز ) که جلو شما را می گیرد. برای نجات از شرایط بحرانی که گرفتارِ آن هستید و موفق شدن در کار و رسیدن به اهدافتان، باید محدودیت ها و موانع پیش روتان را شناسایی کنید؛ یعنی عواملی که جلوِ پیشرفت شما را گرفته اند.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان،رهبری،مدیریت،رهبری در مدیریت،مشاوره فروش،مشاوره بازاریابی،مشاوره اقتصادی،مشاوره شغلی،مشاوره موفقیت،موفقیت فردی،کسب و کار،مشاوره کسب و کار،مشاوره تبلیغات،آموزش مشاوره فروش،آموزش مشاوره بازاریابی،آموزش مشاوره اقتصادی،آموزش مشاوره شغلی،آموزش مشاوره موفقیت،آموزش موفقیت فردی،آموزش کسب و کار،آموزش مشاوره کسب و کار،آموزش مشاوره تبلیغات،دکتر کسب و کار،مردموفقیت،مرد ماموریت های غیر ممکن تجارت،قاتل فقر،قاتل شکست

جلو شکست را بگیرید

جلو شکست را بگیرید
در قرن حاضر، مهم ترین مشخصه ی تجارت موفق، انعطاف پذیری ست. امروزه نسبت به گذشته، با رشد ناگهانی دانش و تکنولوژی به همراهِ رشد سریع رقابت، در زمینه ی ملی و بین المللی،تولیدات،عملیات،خدمات،بازارها و مشتریان با سرعت بیشتری در حال تغییر هستند. شما مجبورید در برابر این تغییر سریع و مهار نشدنی، انعطاف پذیر باشید تا سلامت روانی خود را حفظ کنید و بسیار کمتر از گذشته به فکر حفظ و حیات و رشد خود باشید.

چادرلز داروین می نویسد: « لزوماً بقا نصیب قوی تر ها و باهوش تر ها نمی شود، بلکه به گونه هایی می رسد که سریع تر با شرایط متغیر، سازگار و هماهنگ شوند.»

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان،رهبری،مدیریت،رهبری در مدیریت،مشاوره فروش،مشاوره بازاریابی،مشاوره اقتصادی،مشاوره شغلی،مشاوره موفقیت،موفقیت فردی،کسب و کار،مشاوره کسب و کار،مشاوره تبلیغات،آموزش مشاوره فروش،آموزش مشاوره بازاریابی،آموزش مشاوره اقتصادی،آموزش مشاوره شغلی،آموزش مشاوره موفقیت،آموزش موفقیت فردی،آموزش کسب و کار،آموزش مشاوره کسب و کار،آموزش مشاوره تبلیغات،دکتر کسب و کار،مردموفقیت،مرد ماموریت های غیر ممکن تجارت،قاتل فقر،قاتل شکست

روشی تازه برای حل مشکلات

کی از مهارت های کلیدی برای موفقیت در کار، توانایی کشف راه حل های سریع و خلاقانه، برای رفع مشکلات و دشواریهایی است که به ناچار پدید می آیند.

از فشار آوردن بیش از حد به مغزتان بپرهیزید
وقتی با مشکلی مواجه می شویم که به دقت نیاز دارد، معمولاً همه ما تلاش می کنیم مغزمان را مجبور کنیم راه حلی برای آن بیابد. این روش نه تنها روش ضعیفی برای کشف منابع خلاقیت است، بلکه می تواند منجر به فشار عصبی شود و به مشکل اصلی بیفزاید. زمانی که به دلیل فکر کردن بیش از حد به مشکلات، شبها خوابمان نمی برد، دائم غلت می زنیم و فکر و خیال رهایمان نمی کند، نه تنها مشکل را حل نمی کنیم، بلکه آن را تشدید نیز می نماییم. اگر بخواهید این گونه به مغزتان فشار آورید، راه حل رضایت بخشی تصیبتان نخواهد شد

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان،رهبری،مدیریت،رهبری در مدیریت،مشاوره فروش،مشاوره بازاریابی،مشاوره اقتصادی،مشاوره شغلی،مشاوره موفقیت،موفقیت فردی،کسب و کار،مشاوره کسب و کار،مشاوره تبلیغات،آموزش مشاوره فروش،آموزش مشاوره بازاریابی،آموزش مشاوره اقتصادی،آموزش مشاوره شغلی،آموزش مشاوره موفقیت،آموزش موفقیت فردی،آموزش کسب و کار،آموزش مشاوره کسب و کار،آموزش مشاوره تبلیغات،دکتر کسب و کار،مردموفقیت،مرد ماموریت های غیر ممکن تجارت،قاتل فقر،قاتل شکست

لباس بحران به تن کنید

مانی که کار و کسبتان در مرحله ی بحرانی قرار می گیرد، باید اولین و اصلی ترین هدفتان نجات شرکت یا کارتان باشد. اغلب شرایط بحرانی، نیاز به اقدامات جدی دارند. در این شرایط، باید خود را برای انجام هر کاری جهتِ پشت سر گذاشتن بحران و بهبود شرایط آماده کنید.

در تمام دوران ها عمده ترین مشخصه ی رهبران بزرگ، بینش آن ها بوده است. رهبران از بینش روشن و پرشوری برخوردارندکه به آن ها می گوید، کجا می خواهند بروند و چه چیزی در آینده به دست می آورند. آن ها این بینش را به روشنی برای اطرافیان بیان می کنند. سپس این بینش، در نقش راهنمایی ظاهر می شود به مردم انگیزه ی کافی می دهد و همچنین منبع الهامی می گردد تا مردم به بالاترین سطح ممکن برسند. وجودِ این بینش است که رهبران را از پیروان جدا می سازد.

نوشته است: (( به درستی شجاعت مهم ترین فضیلت است، چون دیگر فضایل در سایه ی این فضیلت رشد می کنند. ))