دومین مـورد در بازاریابی ۵ بعـدی استـفاده از صـدا هست ، صدا قدرت تداعی و تاثیر گذاری بالایی داره ، تا حالا دقت کردین تـوی فیـلم های سیـنمایی لحظه های حساس و تعیـین کننده همیشه با یک موسیقی اثر گذار همراه هست!!
برای اثبات این مـوضوع کـافیه آخرین فیلمی رودکه دیدن لحـظات مهـمش رو بـرگردونید عقب و صـدای فیـلم رو قـطع کنید و دوباره نگاه کنید ، بعد ببینید چی میـشه اونـوقت راحـت متوجه میشید که من چی می گم

مثلا شـرکت «دایملرکرایـسلر» یـک واحـد مجزا برای تحقیق در مـورد باز و بسته شدن صدای خـودرو تاسیـس کـرده.
یا شـرکت اینـتل در تـبلیـغات خـود فقط ازیک لحـن صدا استفاده می کنه و این موضوع مثل نشان تجاریش ماندگار شده.

حـالـا بـا تـوجـه بـه تـمام این موفـقـیت ها فـقـط
۴ درصد از ۵۰۰ شـرکت بزرگ و پر در آمد در دنیا از صـدا در بـازاریـابی و بــرند ســازی خــود اسـتـفاده می کنند.
شـرکت نوکیا هم در زمان اوج خـود بـا صـدای زنـگ خـاص خـودش بازاریـابی می کرد و با توجه به اینکه دیگه پیشتاز نیـست اما اکثر ما صدای زنگ نوکیا رو می دونیم و میشناسیم.

خوب تمام این مـثال هـا مربـوط بـه شـرکـت های بـزرگ جـهانی است و ما چطور می تونیم در کسب و کـار های متوسـط و یـا خودمون از صدا استفاده کنیم !؟
بریم برای نتیجه یک تحقیق
تحقیق در ژورنـال تحـقیقاتی عـلمی اروپـا نـشـان داده کـه موسـیقی بـا صـدای بلـند بـاعـث میشه مـردم در فـروشـگاه سـریعـتر حرکـت کنـند ،امـا موسـیقی مـلـایم تـر و آرامــتر زمــان حــضـور در فـروشگـاه رو افـزایـش می دهـدو نـتیجه طلـایی اینه که موسـیقی پـاپ با ریتم آرام باعث میشود تمایل به خرید های ناگهانی بیشتر بشه !!
فوق العاده نیست؟!!

تجربه شخصی من


اگر جـایی مثـل نمایـشگاه هـستید که غرفه های زیـادی اونجـا اسـت و تـعداد بـازدیـد کـننـدگـان زیـادی وجـود دارند و شـما فـقط می خـواهـید به سـرعت بـه مشـتری اطـلاعات بـدهید و اطلاعاتی ازش بگیریـد از یـک ریتـم تنـد بــا صـدای بلـند استفـاده کنید.

اگـر شـرکـت و یـا فـروشـگاه یا واحـدی داریــد کـه می خواهـید به تـصمیم خریدار کمک کنید و زمان زیادی هـم صـرف نکـنید از موزیک های پاپ روز با ریتـم ملایـم استـفاده کنیـد که خیـلی جـوابه
اما اگر می خواهید زمان بخرید وبتونید در آرامش افـراد رو متـقاعد کنـید از یک آهنگ که با پیانو ویا گیـتار نواخـته شـده استـفاده کنیـد من همـه ایـن صـداها رو در جای مناسـب تسـت کـردم و بـسـیار نتیجـه خوبـی گرفتـم امیـدوارم شـما هـم انجامش بدید تا متفاوت تر بشین.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.