محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان،رهبری،مدیریت،رهبری در مدیریت

نشانه های کنترل احساسات

تحقیق نیرنبرگ و کالرو روی تامین نیروی منابع انسانی نشان داد که اکثر مصاحبه شوندگان احساس یا نگرشی را مخفی می کنند.

با استفاده از تکنیک های مناسب پرسشگری طی یک گفتگو، که در آن یک طرف قوزک پاها را قفل می کند، فرد پرسشگر می تواند کاری کند که طرف مقابل راحت بنشیند و اطلاعات با ارزشی را فاش کند.

در نهایت، تحقثق نیرنبرگ و کالرو نشان داد بیمارانی که با صندلی چرخدار به اتاق جراحی منتقل می شوند در حالی که قوزک پاها را قفل و دست ها را درهم گره کرده اند، به احتمال زیاد با آنچه گریز ناپذیر است کنار نیامده اند.

تحقیق نیرنبرگ و کالرو روی تامین نیروی منابع انسانی نشان داد که اکثر مصاحبه شوندگان احساس یا نگرشی را مخفی می کنند.

با استفاده از تکنیک های مناسب پرسشگری طی یک گفتگو، که در آن یک طرف قوزک پاها را قفل می کند، فرد پرسشگر می تواند کاری کند که طرف مقابل راحت بنشیند و اطلاعات با ارزشی را فاش کند.

در نهایت، تحقثق نیرنبرگ و کالرو نشان داد بیمارانی که با صندلی چرخدار به اتاق جراحی منتقل می شوند در حالی که قوزک پاها را قفل و دست ها را درهم گره کرده اند، به احتمال زیاد با آنچه گریز ناپذیر است کنار نیامده اند.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان،رهبری،مدیریت،رهبری در مدیریت

انگیزش کارکنان با بودجه ی کم

پولتان را در جیب تان نگه دارید:

چه باور کنید، چه نه، پاداش نقدی ممکن است بهترین نوع پاداش نباشد. بعضی کارکنان چیزی جز پول می خواهند. آن ها یک تشویق شخصی و ناب می خواهند؛یک قدر دانی حساب شده.

هرجا که می توانید، درباره ی کا کارکنان تان اظهار نظرهای مثبت ارائه کنید. اگر همکاری به شما گفت یکی از کارکنان تان چقدر در یک پروژه سهم داشته و یاری رسانده، یا رییس تان گفت یکی از پروژه های یک کارمند را چقدر دوست داشته، به آن کارمند بگویید تا برای وی ایجاد انگیزه کند.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان،رهبری،مدیریت،رهبری در مدیریت

نکاتی کاربردی برای کمک به افراد در اتمام کارها

یکی از بهترین راه هادبرای برخورد با باخت همان روشی است که در مورد پیروزی ها به کار می گیریم: رعایت قانون بیست و چهار ساعت. هنگام پیروزی باید آن را فقط تا بیست و چهار ساعت جشن بگیرید. هنگامی هم که شکست را تجربه می کنید باید فقط بیست و چهار ساعت برای آن ناراحت باشید و سپس فراموشش کنید. پس از غلبه بر احساساتتان، زمان در س گرفتن از آنها و حرکت به جلو است . هرچه سریع تر بر درس گرفتن از اتفاقات متمرکز شوید زودتر می توانید آنها را التیام بخشید. اگر همچنان بر باخت تان تمرکز کنید آینده تان در معرض خطر قرار می گیرد.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان،رهبری،مدیریت،رهبری در مدیریت

چگونه می توانم تغییرات رهبری را به طور موفقیت آمیزی هدایت کنم؟

کی از ویژگی های رهبران موفق، توانایی آنها در رهبری تغییرات است. این حقیقت همیشه صحت دارد. خود آنها می توانند به راحتی تغییر را بپذیرند. آنها می توانند به تیم و سازمان شان نیز در این کار کمک کنند. سوال های مطرح شده در ذیل به شما کمک می کند بهتر با تغییرات رو به رو شوید و از آنها برای رسیدن به موفقیت استفاده کنید.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان

چگونه رهبری را شروع کنم؟

بیشتر افراد به شکل متفاوتی به رهبری می رسند. آنها خود را در شرایطی می یابندکه فردی از آنها می خواهد رهبری گروه یا کاری را بر عهده بگیرند و آنها نیز این مسئولیت را می پذیرند. یا در انجام یک پروژه همکاری می کنند؛ زیرا هیچ فر دیگری این کار را انجام نمی دهد و یا به این دلیل که فرد مسئول، عملکرد ضعیفی دارد و اعضا از شکست می ترسند. به همین دلیل مسئولیت را به عهده می گیرند و با امید به موفقیت ، کارها را سازماندهی می کنند.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان

من به عنوان یک رهبر از خودم چه سوال هایی می پرسم؟

سوال ها نه تنها پایه و اساس یادگیری هستند. بلکه پایه و اساس رهبری بهتر و موفق تر نیز به شمار می آیند. من این حقیقت را در گفت و گویی که با جان وودن،مربی سابق تیم بسکتبال UCLA Bruins داشتم متوجه شدم. ما نهار را با هم خوردیم. طبق معمول من فهرستی از سوال ها رو آماده کرده بودم.او از سوال های من بی خبر بود؛اما به طور ناخودآگاه به یکی از سوال های من پاسخ داد. وودن گفت: ((جان یک سوال هست که من هرروز از خودم می پرسم.))

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان

بنیانگذاران نظریه قدردانی

با وجودی که شما فکر می کنید برای قدر دانی از قهرمانان خدمات دهی هیچ چیز بهتر از آن نیست که آن ها را به هاوایی بفرستید، کارهای دیگری نیز می توان کرد که هیچ خرجی ندارد. اغلب کارهای ساده ی فی البداهه بهترین نتیجه را می دهد و بیشترین تفریح را ایجاد می کند. با استفتده از فهرست زیر شما می توانید نوع تشویق و قدردانی ای که مناسب کارمند و بودجه ی شماست و با شرایط نیز مناسبت دارد بیابید. این فهرست از نظر قیمت به سه دسته تقسیم می شود.

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان

قانون آگاهی: آیا تصویری شفاف را از مسیر حرکتتان در اختیار دارید؟

من پی برده ام، وقتی موضوع بهره مندبودن از مسیری معین در زندگی مطرح می شود، انسان ها به معنای واقعی فقط در سه گروه قرار می گیرند:

انسان هایی که نمی دانند به انجام دادن چه کاری علاقه مند هستند
انسان هایی که می دانند به انجام دادن چه کاری علاقه مند هستند، اما آن را انجام نمی دهند
انسان هایی که می دانند به انجام دادن چه کاری علاقه مند هستند و آن را انجام می دهند

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان

تله های شکاف آفرین در مسیر رشد و پیشرفت دائمی شما

اگر رویاها،اهداف و آرزوهایی ارزنده را در نظر دارید،بدانید که برای دستیابی به آن هاباید بی وقفه در حال رشد و پیشرفت باشید.اما اگر شما نیز همچون من و بسیاری از انسان های دیگر هستید، پس، یک یا چند باور اشتباه را در سر می پرورانید که شکافی را در ادامه مطلب…

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار،مشاور بازاریابی کرمان

تقاضای وقت استراحت کنید

اگر زمان کافی به اندیشیدن در مورد خود، گذشته،حال و آینده تان اختصاص ندهید،حافظه تان ضعیف خواهد شد، بیشتر اشتباه خواهید کرد و شرایط برایتان، حتی از قبل نیز بدتر خواهد شد. بلایس پاسکال ، نویسنده ی فرانسوی، می نویسد:((من همیشه گفته ام علت عدم شادمانی بشر، فقط یک چیز است، اینکه نمی تواند آرام و بی سر وصدا در اتاق خویش بماند.))