خانه / بازاریابی (پەڕە 4)

بازاریابی

قانون آهنربا

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار

قانون علت و معلول، قانون آهن هستی نیز نامیده می شود. این قانون نخستین بار در سال (350 قبل ازمیلاد) توسط ارسطو تعلیم داده شد و در آن زمان به اصل ارسطویی علیت معروف گشت. این قانون از آن زمان به بعد ، به اصلی ترین قانون تمدن غرب تبدیل شد.

بیشتر بخوانید »

هرگز از رد تقاضایتان نترسید!

محمدنبی پور،mohammadnabipour،مشاور بازاریابی کرمان،مشاوره بازاریابی کرمان،مشاوره،مشاور،مشاوره کرمان،برندینگ،تقاضا،همایش،سمینار

امروزه((تقاضا کردن)) اصلی ترین موضوع در مناسبات بشر است. بسیاری از مردم می ترسند تقاضایی نمایند که مبادا دیگران آن را رد کنند. آنها می ترسند تقاضایی نمایند که ((نه)) بشنوند. شما می توانید این طور به این قضیه بیندیشید: قبل از اینکه تقاضایی بکنید، چیزی ندارید. اگر تقاضا کنید و ((نه)) بشنوید، دقیقاً در همان نقطه ایی هستید که قبلاً هم بوده اید، اما در بسیاری از موارد نیز شخص پاسخ مثبت به شما می دهد و کل آینده تان به شکلی دیگر رقم می خورد.

بیشتر بخوانید »